Davant els últims atacs proferits a l’últim plenari contra la nostra Regidora, Isabel Montaner, el col·lectiu local de Compromís per l’Eliana mostra públicament el seu suport cap a la seua persona i la seua tasca, pel que entenem que la petició de dimissió està totalment fora de lloc.

Les reaccions de la nostra regidora sorgiren davant les falsedats promulgades davant les plataformes de publicitat local, que no estan sustentades en cap fet verídic, i la qual ja ha hagut de retractar-se més d’alguna vegada. Els juís de valor als qui ens té acostumat José Lorente, regidor d’Esquerra Unida, no tenen cap argument real, ja que es basen en atacar els procediments administratius partint d’una suposició falsa personal dient “si no es ilegal cuanto menos yo creo que es inmoral”.

Des del col·lectiu local demanem obertament que si algun procés de selecció de personal s’ha fet de manera il·legal, instem al regidor a acudir al jutjat i en cas que no hi haja res punible demanem que es retracte de les seues afirmacions insidioses contra el nostre Ajuntament.

Per aquest motiu entenem que la reacció en l’àmbit privat demanant al senyor Lorente explicacions a la cara no és més que la petició d’establir un diàleg entre dues parts, i els diàlegs des del respecte i l’educació que sempre ha demostrat la nostra regidora són positius per esclarir les diferències que obertament ha mostrat el grup d’Esquerra Unida amb nosaltres.

Per últim li recordem al regidor Lorente i als seus socis de Ciudadanos, impulsats per una plataforma de publicitat en xarxa local, que en aquesta campanya d’odi -molt semblant a la que estan realitzant altres grups d’extrema dreta- no trobarà a Compromís. Les nostres regidores treballen sempre en positiu per millorar la vida de la ciutadania i això és l’única cosa que ens ocupa tot el temps.